Bewoners

Op 30 & 31 juli 2023 vindt alweer de 42e editie van De Draai plaats. Met deze pagina informeren wij u over een aantal belangrijke zaken zoals verkeersmaatregelen, toegang tot het evenemententerrein, bewonerskaarten en geldende regels tijdens het evenement. Wij wensen u een gezellige Draai. 

Met sportieve groet,
Bestuur De Draai.

Verkeersmaatregelen vanaf donderdag 28 juli 08.00 uur t/m dinsdag 2 augustus 17.00 uur:

Parkeerverbod en wegsleepregeling op:

 • Parkeerterrein op het Kadeplein;
 • Parkeerterreinen rondom het EKP gebouw aan de Oostelijke Havendijk en Kadeplein;

Verkeersmaatregelen zondag 31 juli 2022:

Afgesloten is de Oostelijke Havendijk vanaf 15.00 uur tot 01.00 uur.

Verkeersmaatregelen maandag 1 augustus 2022:

 • Om 05.00 uur worden er op het parcours dranghekken geplaatst en moet vertrekkend en aankomend verkeer rekening houden met enige hinder.
 • Het gehele parcours wordt afgesloten om 10.00 uur voor alle verkeer, men kan niet meer met de auto van het parcours, wel met de fiets, scooter of te voet ( VIA DE KASSAPOSTEN)
 • Na 10.00 uur zijn de straten binnen het parcours alleen te bereiken met de fiets, scooter of te voet en alleen met een ticket of een vrijbrief van de organisatie.
 • Het gehele parcours blijft afgesloten tot 22.30 uur. 
 • Het Kadeplein en de Oostelijke Havendijk zijn afgesloten tot dinsdagochtend 06.00 uur.
 • Het parcours behelst de volgende straten; Kadeplein, Oostelijke Havendijk, Wethouder Lanenstraat splitsing Turfberg, Frans Halslaan, Jan Vermeerlaan t/m Burgemeester Freijterslaan en de Kade.
 • In deze straten geldt een parkeerverbod met wegsleepregeling vanaf maandag 1 augustus 06.00 uur t/m 2 augustus 00.00 uur.

Overige verkeersmaatregelen:

 • Lage Brug: De Lage Brug blijft gedurende de gehele voorbereiding van het evenement zelf bereikbaar via de Turfberg. Tijdens het evenement is de Lage Brug enkel te voet te bereiken, behoudens voor de nooddiensten.
 • Schuiven: De spoorwegovergang wordt in de nacht van zondag 31 juli op maandag 1 augustus afgesloten voor verkeer.
 • Jan Vermeerlaan: Hier wordt het verkeer geregeld middels verkeersregelaars.
 • Wethouder Lanenstraat: In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de Wethouder Lanenstraat geen deel uitmaken van het parcours. De Wethouder Lanenstraat zal dienen als aanrijdroute voor de nooddiensten. Dit betekent dat er op maandag 1 augustus van 10.00 uur t/m 24.00 een parkeerverbod met wegsleepregeling van kracht is aan weerszijden van de weg. 

LET OP: GEWIJZIGD ADRES

Verlaat u het evenemententerrein voordat dit is afgesloten (maandag 1 augustus 10.00 uur), dan kunt u maandagochtend 1 augustus tussen 6.00 – 9.30 uur een polsbandje ophalen op het kantoor van De Draai. Dit is gelegen in een mobiele keet op het Kadeplein.  Polsbandjes worden uitsluitend verstrekt op vertoon van deze brief.

Verlaat u het evenemententerrein wanneer dit is afgesloten dan krijgt u bij het verlaten een stempel. U heeft dan geen polsbandje nodig!

Toegangskaarten

Net als voorgaande jaren bieden wij u als bewoner weer 2 toegangskaarten met korting aan. Voor € 15,– ontvangt u een combiticket voor de zondag en maandag. Normale prijs € 40,– . U ontvangt een brief met een unieke code om de kaarten te bestellen.

Spelregels tijdens De Draai:

 • Het is niet toegestaan op de openbare weg een tent te zetten.
 • Het is niet toegestaan buiten de organisatie van De Draai om (al dan niet alcoholische) drank en etenswaren te verkopen, dan wel andere commerciële activiteiten te ontplooien.
 • Op het evenemententerrein geldt een glasverbod. 
 • Het schenken van (alle) alcoholische dranken aan minderjarigen (<18 jaar) is ten strengste verboden. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via bewoners@dedraai.nl.